Indiáni

Antropológovia zvyčajne latinsko-amerických indiánov radia medzi mongols...

Tetovanie anjela

Tetovanie anjela Tetovanie anjela má duchovné alebo náboženské posols...

I-ting II.

 Pokračovanie článkov o I-ting. Túto tému sme zvolili, kvoli abse...

Symbolika Stromov v Keltskom Stromoskope V.

Vŕba, LipaVŕba v keltskom stromoskopeVŕba je stromom ľudí narodených...

Symbolika Stromov v Keltskom Stromoskope III.

Jedľa, Brest, Cyprus Jedľa v keltskom stromoskope Jedle je stromom ľ...

I-ting I.

Túto tému sme zvolili, kvoli absenci takýchto tetovaní. V internete ex...

Tetovanie Draka - Zmysel a Mýty

Zmysel a mýty ukryté v tetovaniach draka.   Tetovanie draka, kt...

Symboly I. - Geometrické tvary

Kruh Predstavuje najvýznamnejší a najrozšírenejší geometrický symb...

Tetovania Maori

Ta moko, tradičné tetovania kmeňa Maori V súčasnosti dochádza k&...

Symbol slnka v rôznych kultúrach

Amon-Re - Egyptsky Boh Slnka Boh slnka , Re (alebo Ra) sa spolu so slnk...

 
Bodkovacia technika I.

xed_leheadUž podľa názvu je zrejmé, že podstatou tejto tetovacej techniky je umiestňovanie malých bodiek pod kožu. Väčšinou sa používa len lokálne na dotieňovanie dizajnu ale niektorí umelci pracujú len s touto technikou a vytvoria ňou celý dizajn. Bodkovanie sa dá využiť pri tradičných dizajnoch, rovnako ako pri modernom štýle. Niektorí umelci vyzužívajú bodkovanie, aby dosiahli alebo podporili „mystickosť“ celého dizajnu.

 
Mayovia
A-tattoo-of-the-Mayan-calendar-surrounded-by-mayan-serpent-tattoos

Meno Aztékov pochádza z názvu legendárneho mesta Aztlán, ktoré Aztékovia pokladali za svoju pravlasť. Sami sa však nazývali Mexikovia. Do údolia Mexika. kde našli útočisko, prišli v 13. storočí a založili na močaristom ostrove uprostred jazera v roku 1325 Tenochtitlán (dnes Mexiko) .Toto slovo znamená miesto, kde rastie kaktus tenochtli. Vybudovali tam umelé ostrovčeky, na ktorých žili, obrábali kukuričné polia a ovocné záhrady. Rozšírili svoju nadvládu nad ostatnými kmeňmi, od ktorých prevzali jazyk a náboženské zvyky a za nasledujúce dve storočia tu vybudovali mohutnú ríšu s takmer 12 miliónmi obyvateľov. Porazené národy im museli odvádzať dávky drahých kovov, šperkov, ozdobných pier, kakaa, gumy, ale aj nešťastníkov na ľudské obety. Vďaka tomuto získali Aztékovia obrovské bohatstvo a preto aztéckych panovníkov nenávideli v celej oblasti. V roku 1428 Tenochtitlán, Taxcoco a Tlacopán vytvorili "Trojčlenný spolok", z ktorého sa postupne stala "Aztécka ríša". V čele aztéckej spoločnosti stála vládnuca vrstva hodnostárov. Z tejto vrstvy pochádzal najvyšší vládca.

 
Vikingovia
viking_tomasko

Pôvod

Vikingovia pochádzali z území dnešného Dánska, Nórska a Švédska.Pôvod tohto mena je neznámy. Anglosaské kroniky ich označujú ako Dáni, franské ako Normani(od slova northmen - severania). Dnes ich delíme na dánskych, nórskych a švédskych Vikingov.

Nórski Vikingovia osídlili Orkneje,Shetlandy, Faerské ostrovy, Island a Grónsko. Z Grónska sa dostali až do Ameriky – nazvali ju Vinland, podľa hrozna, ktoré tam divo rástlo. Okrem toho sa podieľali na výpravách dánskych Vikingov.

Dánski Vikingovia sa zmocnili východnej polovice Anglicka, iné ich oddiely sa preplavili po rieke Seine do Paríža, ďalšie do Írska.

Švédski Vikingovia(Variagovia), už v 7.-8. storočí ovládali určité oblasti východného Pobaltia (Grobiňa), prenikali ako obchodníci po riekach do východnej Európy, kde sa stretávali so slovanskými a arabskými kupcami (napr. na Volge), alebo sami zachádzali až do Byzantskej ríše (boli telesnými strážcami byzantských cisárov) a arabského sveta. Časť ich viac-menej ovládla časť Ruska až po Kyjev a z Čierneho mora napadli Konštantínopol. Vtrhli aj na moslimský Pyrenejský polostrov a hlboko do Stredozemia. Podľa západných historikov súVariagovia zakladateľmi štátu východných Slovanov - Kyjevská Rus, podľa ruských historikov to však nie je pravda. Názov variag pochádza pravdepodobne z ruského slova vrag – nepriateľ.

 
Indiáni
bull_beyond Antropológovia zvyčajne latinsko-amerických indiánov radia medzi mongolské národy, považujú ich aj za zvláštnu výraznú rasovú skupinu. Ich predkovia prišli na americký kontinent zo severovýchodnej Ázie asi pred 50 000 až - 12 000 rokmi , keď boli obidva kontinenty spojené na mieste dnešného Beringovho prielivu. Je možné, že Inuiti (Eskimáci) a Aleuťania (obyvatelia Aleutských ostrovov) sú potomkami poslednej a viacerých samostatných kolonizačných vĺn. Priplávali do Ameriky a osídlili ju v posledných 5 000 rokoch. Indiánska kultúra bola unikátna  s vlastnými zvykmi, tradíciami, mytológiou aj tetovaniami. V severnej Amerike eviduje oddelenie pre záležitosti indiánov 263 rôznych  kmeňov, skupín, dedín, pueblo a spoločenstiev vo všetkých štátoch okrem Aljašky.

Náboženstvo amerických Indiánov sa vyjadrovalo tancom, obradmi a rozorávaním mýtov a legiend. Hádam s výnimkou juhozápadných pueblo sa u všetkých ostatných kmeňov v snoch a víziách nachádzali zdroje sily. Modlitby smerovali k prírodným javom, ako sú slnko, vietor blesk a zem. Išlo o symboly nadprirodzenej moci a božstvá sa zjavovali a vyobrazovali v sochách a maľbách. Na počesť svojich bohov kreslili rôzne mandaly. Už odmalička sa učili o posvätnom spojení medzi Veľkým Duchom (Wakan-Tankom) a Matkou Zemou. Učili sa vracať tam, kde pramení múdrosť a poznanie – hľadali ich v sebe. Uvedomovali si jednotu všetkého. Vážili si prírodu a verili, že duchovia ich predkov ich stále sprevádzajú životom a poskytujú im rady.

 
I-ting IV.
i-ting

 Pokračovanie článkov o I-ting. Túto tému sme zvolili, kvoli absenci takýchto tetovaní. V internete existuje iba pár fotografii s takýmto tetovaním, čo je aj pre mna záhadov, pretože obsahovo je veľmi príťažlivá.

I-ting je jedna s najstarších klasických textov s názvom Kniha premien. Kniha metaforicky popisuje kozmologické a filozofické predstavy. Sústreďuje sa na princíp dynamickej rovnováhy protikladov, evolúciu udalostí ako procesu a prijímanie nevyhnuteľnosti zmien. V západných kultúrach sa často obmedzuje len na vešteckú príručku, pretože v Číne sa Knuha premien používala (a dodnes používa) ako orákulum. Je to však aj ako filozofický a kozmologický systém, ktorý zohráva dôležitú úlohu v taoizme, z ktorého vo veľkej miere vychádza čínska kultúra. Kniha pojednáva o základných témach a to o: jine a jangu, o ôsmych trigramoch a o piatich prvkoch.

 

 
I-ting III.
i-ting

 Pokračovanie článkov o I-ting. Túto tému sme zvolili, kvoli absenci takýchto tetovaní. V internete existuje iba pár fotografii s takýmto tetovaním, čo je aj pre mna záhadov, pretože obsahovo je veľmi príťažlivá.

I-ting je jedna s najstarších klasických textov s názvom Kniha premien. Kniha metaforicky popisuje kozmologické a filozofické predstavy. Sústreďuje sa na princíp dynamickej rovnováhy protikladov, evolúciu udalostí ako procesu a prijímanie nevyhnuteľnosti zmien. V západných kultúrach sa často obmedzuje len na vešteckú príručku, pretože v Číne sa Knuha premien používala (a dodnes používa) ako orákulum. Je to však aj ako filozofický a kozmologický systém, ktorý zohráva dôležitú úlohu v taoizme, z ktorého vo veľkej miere vychádza čínska kultúra. Kniha pojednáva o základných témach a to o: jine a jangu, o ôsmych trigramoch a o piatich prvkoch.

 

 
I-ting II.
i-ting

 Pokračovanie článkov o I-ting. Túto tému sme zvolili, kvoli absenci takýchto tetovaní. V internete existuje iba pár fotografii s takýmto tetovaním, čo je aj pre mna záhadov, pretože obsahovo je veľmi príťažlivá.

I-ting je jedna s najstarších klasických textov s názvom Kniha premien. Kniha metaforicky popisuje kozmologické a filozofické predstavy. Sústreďuje sa na princíp dynamickej rovnováhy protikladov, evolúciu udalostí ako procesu a prijímanie nevyhnuteľnosti zmien. V západných kultúrach sa často obmedzuje len na vešteckú príručku, pretože v Číne sa Knuha premien používala (a dodnes používa) ako orákulum. Je to však aj ako filozofický a kozmologický systém, ktorý zohráva dôležitú úlohu v taoizme, z ktorého vo veľkej miere vychádza čínska kultúra. Kniha pojednáva o základných témach a to o: jine a jangu, o ôsmych trigramoch a o piatich prvkoch.

 

buy cialis rescription purchase cialis online - millpharmacy.com buy cialis from canada online

 
Mandala
mandala

 Na západe je pojem mandala neoddeliteľne spojený s menom úspešného psychiatra Carla Gustava Junga, ktorý je pokladaný za majstrovského žiaka majstrovského učiteľa Sigmunda Freuda. Roztržka medzi ním a jeho učiteľom ho uvrhla do hlbokej krízy, ktorá trvala 3 roky. Počas týchto 3 rokov kreslil mandaly bez toho, aby vedel čo znamenajú, ale pozoroval, že jeho zdravotný stav sa zlepšuje a je vyrovnanejší. Tak sa začalo jeho skúmanie mandál. Jung identifikoval mandalu ako archetyp, ktorý vychádza z ľudského podvedomia. Liečivé vlastnosti manadaly vysvetľoval tým , že svet je vo svojej najhlbšej a najvnútornejšej podstate vybudovaný podobne ako mandala...

 
I-ting I.
i-ting

Túto tému sme zvolili, kvoli absenci takýchto tetovaní. V internete existuje iba pár fotografii s takýmto tetovaním, čo je aj pre mna záhadov, pretože obsahovo je veľmi príťažlivá.

I-ting je jedna s najstarších klasických textov s názvom Kniha premien. Kniha metaforicky popisuje kozmologické a filozofické predstavy. Sústreďuje sa na princíp dynamickej rovnováhy protikladov, evolúciu udalostí ako procesu a prijímanie nevyhnuteľnosti zmien. V západných kultúrach sa často obmedzuje len na vešteckú príručku, pretože v Číne sa Knuha premien používala (a dodnes používa) ako orákulum. Je to však aj ako filozofický a kozmologický systém, ktorý zohráva dôležitú úlohu v taoizme, z ktorého vo veľkej miere vychádza čínska kultúra. Kniha pojednáva o základných témach a to o: jine a jangu, o ôsmych trigramoch a o piatich prvkoch.

 

 
Symbol kríža
cross

 

Kríž je jedným s najpopulárnejších tetovaní. Kríž je jedným s najstarších a najznámejších symbolov, ktorý používa niekoľko náboženstiev, a to zvlášť kresťanstvo. Tento symbol môže označovať rozdelenie sveta na štyry elementy, či svetové strany, prípadne popisovať spojenie božského (vertikála) a ľudského, či svedského prvku (horizontála). Nie je známe, kedy bol kríž prvý krát použitý. Kríž je po kruhu prvým symbolom, ktorý kreslia deti v množstve kultúr. Najstaršie vyobrazenie kríža boli nájdené v stepiach Strednej Ázie a na Altaji. Dnes je kríž známy ako symbol kresťanstva.Kríž bol tiež nástroj na popravu používaný Babylónčanmi, Féničanmi, Peržanmi alebo Kartágcami, od ktorých ho prebrali Rimania (Gréci a Egypťania ho nepoužívali na popravu).

 

 
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»

Stránka 1 z 5
 

Posledné foto komunity

Najčítanejšie články

 1. Slovanské tetovanie 58248 čítaní
 2. Tetovanie kvetu a jeho význam 35900 čítaní
 3. Tetovanie Draka - Zmysel a Mýty 27851 čítaní
 4. Tetovanie anjela 27774 čítaní
 5. Mayovia 27451 čítaní
 6. Výber tetovania; Hon za dokonalým dizajnom 25643 čítaní
 7. Symboly I. - Geometrické tvary 23961 čítaní
 8. O komunite SuicideGirls 22146 čítaní
 9. Kresťanské tetovanie 19715 čítaní
 10. Symbolika čísel II 17585 čítaní
 11. Symbol kríža 16853 čítaní
 12. Keltské symboly 14611 čítaní

Posledné komentáre

Online

0 užívateľov a 352 hostí online

Facebook TETOVANIE

TETOVANIE DV

Slovanska asoci�cia tetovania

Copyright 2012 tetovanie.sk Design artchymia