TETOVANIE

Svastika

05
 

Svastika

Svastika alebo hákový kríž, alebo fylfot s ohnutými ramenami do pravého uhla, bud v smere ručičkových hodiniek alebo proti nemu. Svastika je v povojnovej dobe spájaný s obdobím nacizmu a osobnosťou Hitlera, ale nie je tomu tak v histórii. Budeme sa v tomto článku venovať jeho pravému významu. Pravotočivá svastika bola oficiálne zneužitá a prijatá ako symbol NSDAP v roku 1920. Toho roku sa sa objavila na helmách vojakov v priebehu tzv. Kappovho puču ako prastarý árijský symbol.

Následkom zneužitia svastiky ako nacistického symbolu väčšina západných používateľov tento symbol už počas 30. rokov opusila, pretože tento symbol verejnosť začala vnímať ako prejav sympatii k Hitlerovmu režimu. Po vypuknutí vojny mnohé štáty verejné nosenie svastiky zakázali a doteraz je tabuizované a v mnohých krajinách je trestné. Myslím, že stačilo o nacizme, takže sa vráťme s tohoto temného obdobia hlbšie do histórie.

Svastika v Londýne
Svastika symbol mieru

 

Svastika sa vyskytuje v mnohých kultúrach po celom svete buď ako náboženský symbol, symbol rôznych organizácii alebo ako dekoratívny prvok. Je to veľmi jednoduchý symbol, ktorý bol objavený nezávisle na mnohých miestach na svete. Ako ozdobný prvok sa objavuje už v neolite nájdený na keramických črepinách v oblasti dnešného Iránu. Neskôr sa objavuje v kultúrach Chetitov, starovekých Grékov (tu bola známa ako „tetra-gammadion“), Semitských národov, Harappskej kultúre a ďalších.

Svastika je symbol používaný prakticky vo všetkých filozoficko-náboženských učeniach indického pôvodu (budhizmus, hinduizmus, džinizmus) a tak sa mohol dostať aj na naše územie. Vo všeobecnosti je tu symbol chápaný ako symbol šťastia. Ako náboženský symbol bola používaná u severoamerických indiánov (Navaho) pri niektorých rituáloch. Taktiež mnoho európskych národov v predkresťanskej dobe bola svastika dôležitým symbolom. Napríklad u Slovanov (z Kyjevskej Rusi, na Veľkej Morave na dnách keramických nádob, či z přemyslovských Čiech na rúchu Sv. Ľudmily a u Polabských Slovanov; v poľskej časti Tatier sa svastika používala ako ľudový ornament až do 20. storočia), u Germánov (je tu známa ako fylfot, jedná sa o vikingský symbol – „Thórove kladivo“, doložená je aj u Anglosasov), u baltských národov. V kresťanstve sa svastika skoro vôbec neobjavuje, takto je použitá v niektorých románskych a gotických kostoloch ako symbol víťazstva Krista nad smrťou.

Hinduizmus

V hinduizme je svastika považovaná za výnimočne svätý a pozitívny symbol, je preto veľmi často používaná pri všetkých možných príležitostiach. Možno ju vidieť na stenách hinduistických chrámov, na oltároch, oblečení, šperkoch. Tento symbol boha Brahmy je tu mnohoznačný u pravotočivej to je vyvíjanie vesmíru a u ľavotočivej to je zanikanie vesmíru. Taktiež sa sa používa u boha Súrji ako slnečný symbol.

Budhizmus

V budhizme reprezentuje dharmu, univerzálnu harmóniu a rovnováhu protikladov. Ľavotočivá svastika značí lásku a milosrdenstvo, pravotočivá silu a inteligenciu. Svastika je tiež spájaná z Budhom. Socha Budhu na ostrove Lathau v Hongkongu a spiaceho Budhu v chráme v Číne majú sochy na hrudi svastiku. Symbol svastiky sa tiež novo objavil v roku 1992 v znaku čchi-kungovej budhovej školy Falun Gong.

01 02 07 08

04

06

03